Παναγιώτης Νεύρας

Φαρμακοποιός

Πτυχιούχος Φαρμακοποιός απόφοιτος της Φαρμακευτικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2018). 

Από το 2019 είναι υπεύθυνος φαρμακοποιός στο φαρμακείο Γκατζούλη (vita4you.gr) όπου εκτελεί συνταγές φαρμάκων, ενώ έχει άριστη γνώση παρασκευής γαληνικών σκευασμάτων όπως και των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ). Παράλληλα παρέχει συμβουλές υγείας και ενημέρωση με στόχο τη βέλτιστη και ασφαλή χρήση των συμπληρωμάτων διατροφής με έμφαση στις αλληλεπιδράσεις φαρμάκων με συστατικά της τροφής ή των διατροφικών συμπληρωμάτων. Επίσης είναι μέλος της συντακτικής ομάδας του blog του ηλεκτρονικού φαρμακείου vita4you.gr.

Έχει πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στο φαρμακείο του νοσοκομείου Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ και στο φαρμακείο Γκατζούλη στη Θεσσαλονίκη. Έχει 2ετή εμπειρία στο εργαστήριο του τομέα Φαρμακολογίας – Φαρμακογνωσίας  της Φαρμακευτικής Σχολής του ΑΠΘ. Έχει άριστη γνώση εργαστηριακών τεχνικών και μεθόδων με εξειδίκευση στη κλωνοποίηση ανθρωπίνων γονιδίων σε βακτηριακούς φορείς για σκοπούς ανοσοθεραπείας. Στα πλαίσια της εργαστηριακής του εκπαίδευσης εκπόνησε πτυχιακή εργασία με θέμα: “Κλωνοποίηση της κωδικής αλληλουχίας της ιντερλευκίνης-2 (IL-2)”.

Μέλος της εθελοντικής μη κυβερνητικής, μη κερδοσκοπικής, μη συνδικαλιστικής οργάνωσης “ATP” (Aristotle Team of Pharmacy) με την οποία έλαβε το Συλλογικό Βραβείο Αριστείας ΑΠΘ το 2017 το οποίο αφορά την εθελοντική δράση που προάγει την πρωτοβουλία στη γνώση και προσφορά προς τους άλλους. Οργανωτικό μέλος στο τμήμα χορηγιών, στο 1ο και στο 2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Φαρμακευτικής (ΠΕΣΦΦΑ) και μέλος της οργανωτικής επιτροπής στο 3rd Applied Basic Clinical Seminar with Scenarios for Students (3rd ABCS3), στα πλαίσια του οποίου πραγματοποιήθηκε προσωμοίωση κλινικών περιστατικών που απευθύνονταν σε φοιτητές ιατρικής. 

Οι τομείς ενδιαφέροντός του στη Φαρμακευτική περιλαμβάνουν την Κλινική Φαρμακολογία, την Φαρμακογνωσία και τη Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία. Ενημερώνεται και καταρτίζεται συνεχώς στον τομέα της φαρμακευτικής γνώσης παρακολουθώντας συνέδρια και e-courses.
Δείτε όλα τα άρθα