Όροι Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός αφορά την συμμετοχή σε κλήρωση, για 1 προϊόν της εταιρίας Vital Plus για 5 τυχερούς νικητές.


Μετά από κλήρωση θα επιλεχθούν 5 τυχεροί οι οποίοι θα κερδίσουν από 1 προϊόν της εταιρίας Vital Plusεντελώς δωρεάν και χωρίς καμία περαιτέρω δέσμευση αγοράς.

 

Συγκεκριμένα σε κάθε έναν απο τους νικητές, θα δοθεί από ένα προϊόν:

 

Vital Plus

Vital Plus Q10 Memo 30 caps

https://goo.gl/h2QFsL

 

Για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, οι χρήστες καλούνται να κάνουν Like στην σελίδα του vita4you στο Facebook, share το post του διαγωνισμού, να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους (όνομα επώνυμο, τηλέφωνο, e-mail) στην αντίστοιχη φόρμα ώστε να πάρουν αυτόματα μέρος στην κλήρωση και να επιλέξουν ποιο από τα δύο προϊόντα Baby Shampoo 300 ml ή Baby Bath 300ml προτιμούν.

Κάθε χρήστης μπορεί να πάρει μέρος μόνο μία φορά στον διαγωνισμό συμπληρώνοντας το προσωπικό του e-mail.

O Διαγωνισμός ολοκληρώνεται στις 13 Μαΐου 2018 στις 12:00. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στα γραφεία της εταιρίας vita4you (Γ. Γεννήματα 54Α, 55132 Θεσσαλονίκη) στις 14 Μαΐου 2018, ώρα 12:00 και είναι ανοιχτή στο κοινό. Οι νικητές θα ανακοινωθούν μέσω της σελίδας μας στο Facebook.

Από τον διαγωνισμό εξαιρούνται οι υπάλληλοι καθώς και οι πάσης φύσεως εργαζόμενοι, με οποιασδήποτε σχέση εργασίας, της εταιρία Vita4you καθώς και οι συγγενείς α' βαθμού αυτών.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται μόνο η συμπλήρωση της φόρμας του διαγωνισμού και καμία αγορά οποιασδήποτε υπηρεσίας ή προϊόντος.
Οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω email για το πως θα παραλάβουν το δώρο τους.

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας, όπως αυτή ανακοινώνεται στην εφαρμογή που έχει δημοσιευτεί στο Facebook οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον το vita4you.gr ή οποιονδήποτε τρίτο.

Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους στην παρούσα προωθητική ενέργεια αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά του vita4you.gr, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού, είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση.

Η συμμετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων.

Ο κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό, παρέχει στο vita4you.gr την ανέκκλητη συναίνεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος διαγωνισμού.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που συλλέγει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται η εταιρεία για τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού και επιπλέον για:

  • την διαφημιστική προβολή προϊόντων
  • την ενημέρωση των χρηστών για προωθητικές ενέργειες προσφορές και διαγωνισμούς
  • την ενημέρωση των χρηστών για νέα προϊόντα
  • την ενημέρωση των χρηστών για διάφορες εκδηλώσεις που συμμετέχει ή διοργανώνει το vita4you.gr

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97.

Σε κάθε περίπτωση η συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων υπόκεινται στους περιορισμούς που είναι δημοσιευμένοι στην ιστοσελίδα www.vita4you.gr

To vita4you.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποτεδήποτε τους όρους, να αναβάλλει ή και να ματαιώσει την προωθητική ενέργεια, χωρίς προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή δεν συνεπάγετε οιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση.