Σχετικά με την Apifon 

Η Apifon είναι μια εταιρεία που λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και βρίσκεται στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Αντικείμενο της είναι η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσα από πλατφόρμες αυτοματοποιημένων μηνυμάτων που βοηθούν τις επιχειρήσεις να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους πελάτες τους, να αυξάνουν τα έσοδα και να βελτιώνουν την εμπειρία των πελατών. Οι Πλατφόρμες μας στο νέφος (cloud) επιτρέπουν την επικοινωνία μέσω πολλαπλών καναλιών: SMS, Viber, Email και άλλες εφαρμογές συνομιλίας. 

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας στις Πλατφόρμες, μας παρέχετε τα Δεδομένα σας, με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω. Ο όρος Δεδομένα αναφέρεται τόσο στα Προσωπικά σας δεδομένα όσο και των τελικών χρηστών σας. Ως εκ τούτου, εκτιμώντας το γεγονός ότι μας εμπιστεύεστε με τα Προσωπικά σας Δεδομένα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εκτελούμε ενέργειες επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως η συλλογή, η αποθήκευση και η χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων. 

Στην Apifon λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των Δεδομένων σας, ενώ σας δίνουμε πλήρη έλεγχο σε αυτά μέσα από τις πλατφόρμες μας. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τους Ελληνικούς Νόμους καθώς και με τη νομοθεσία της Ε.Ε. όσον αφορά την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως ο κανονισμός 2016/679 για την Γενική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (γνωστός και ως GDPR είτε ΓΚΠΠΔ). Επιπλέον, διαθέτουμε ένα Πρόγραμμα Προστασίας Δεδομένων για να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική και ασφαλή επεξεργασία των Δεδομένων σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των Δεδομένων σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Apifon (βλ. παρακάτω για λεπτομέρειες επικοινωνίας). 

Ο ρόλος του Apifon ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων και / ή ως ο Εκτελών την Επεξεργασία 

Ανάλογα με τη σχέση σας με το Apifon, είμαστε είτε Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων είτε οι Εκτελούντες την Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων και ως αποτέλεσμα έχουμε συγκεκριμένες ευθύνες σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: 

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι η οντότητα στην οποία ένα άτομο (ή αλλιώς υποκείμενο δεδομένων) παρέχει τα Προσωπικά του Στοιχεία. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει την ευθύνη να καθορίσει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Apifon ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της. 

Ο Εκτελών την Επεξεργασία είναι η οντότητα που επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας. Ο Εκτελών την Επεξεργασία υποχρεούται να 2 επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπευθύνου Επεξεργασίας. Η Apifon είναι ο Εκτελών την Επεξεργασία σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα των τελικών χρηστών σας που μας κοινοποιείτε στο πλαίσιο της παροχής των Υπηρεσιών από την Apifon.

Πότε συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα; 

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα:

• όταν περιηγείστε είτε στην ιστοσελίδα μας είτε στις πλατφόρμες μας, συλλέγουμε αυτόματα τα Προσωπικά σας Δεδομένα τοποθετώντας cookies και τεχνολογίες αξιόπιστης παρακολούθησης στο πρόγραμμα περιήγησής σας·

• όταν επικοινωνείτε με την Ομάδα Πωλήσεων ή την Ομάδα Υποστήριξής· 

• όταν ζητάτε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία, πληροφορίες σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες είτε άλλο υλικό· 

• όταν δημιουργείτε λογαριασμό και χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας· 

• όταν αγοράζετε μονάδες ή κάποια συνδρομή, χρειάζεται να συλλέξουμε επιπρόσθετες πληροφορίες πέρα από το όνομα και τον κωδικό σας·

• όταν αποστέλλετε μια καμπάνια, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή και τις εφαρμογές που χρησιμοποιεί ο τελικός χρήστης σας για να αποκτήσει πρόσβαση στο περιεχόμενο της επικοινωνίας που στείλατε καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο ο τελικός χρήστης αλληλεπιδρά με το περιεχόμενο που αποστέλλεται μέσω των Υπηρεσιών μας. 

Ποια Δεδομένα επεξεργαζόμαστε; 

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, περιλαμβάνουν: 

• όνομα· 

• στοιχεία επικοινωνίας· 

• διαπιστευτήρια λογαριασμού·

• οικονομικά στοιχεία· 

• δεδομένα χρήσης·

• δεδομένα θέσης. 

Τα Δεδομένα που επεξεργάζεται η Apifon περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την παροχή των Υπηρεσιών και για τους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω.

Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας; 

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ώστε να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας με τον πιο ορθό τρόπο. Συγκεκριμένα, επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα προκειμένου: 

• να διαχειριστούμε τη μεταξύ μας σχέση·

• να σας αποστέλλουμε ενημερωτικό και διαφημιστικό περιεχόμενο, σεβόμενοι πάντα τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας· 

• να σας παρέχουμε υπηρεσίες· 

• να σας ειδοποιούμε για νέα χαρακτηριστικά και για έκτακτες ή προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης στην πλατφόρμα μας· 

• να επεξεργαστούμε και να απαντήσουμε στις ερωτήσεις ή τα αιτήματά σας· 

• να δημιουργήσουμε μία αποτελεσματική εμπειρία χρήσης της Πλατφόρμας μας· 

• να αναπτύξουμε και να βελτιώσουμε τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις μεθόδους επικοινωνίας καθώς και την λειτουργικότητα των ιστοσελίδων μας· 

• να ανιχνεύσουμε, να προλάβουμε ή να διερευνήσουμε τα συμβάντα ασφαλείας, απάτης και άλλων καταχρήσεων των προϊόντων και των υπηρεσιών μας· 

• να διεξάγουμε βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως η τιμολόγηση.


Κάθε φορά που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για τους παραπάνω σκοπούς, διασφαλίζουμε ότι διατηρούμε πάντοτε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με μεγάλη προσοχή και λαμβάνουμε υπόψη τα δικαιώματα που σας διασφαλίζει η εκάστοτε Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ/ GDPR βασιζόμενοι στην κατάλληλη νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας, συμπεριλαμβάνοντας: 

• την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων για την εκτέλεση της σύμβασης σας με την Apifon

• την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων με τη συγκατάθεσή σας 

• την επεξεργασία με βάση τα έννομα συμφέροντα της Apifon 

• την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ώστε να συμμορφωνόμαστε με τις έννομες υποχρεώσεις μας. 

Διαβίβαση των Δεδομένων σας σε Τρίτους 

Είτε ενεργούμε ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας είτε ως Εκτελών την Επεξεργασία, επιλέγουμε τρίτους συνεργάτες που συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία ΓΚΠΔ/ GDPR καθώς και με οποιαδήποτε άλλη ισχύουσα νομοθεσία σχετίζεται με τη Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Επίσης, θέτουμε συμβατικούς περιορισμούς στα τρίτα μέρη στα οποία διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να διασφαλίζουμε ότι λαμβάνουν επαρκή μέτρα για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Η Apifon δεν πουλά ή επιτρέπει τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων από τρίτους για εμπορικούς σκοπούς ή για άλλους σκοπούς που δεν αναγράφονται στην εκάστοτε Σύμβαση.

Παρακάτω περιγράφονται οι κατηγορίες συνεργατών στους οποίους ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα Δεδομένα σας: 

• Φορείς τηλεπικοινωνιών και άλλους παρόχους υπηρεσιών επικοινωνίας για τη διασφάλιση της κατάλληλης δρομολόγησης των μηνυμάτων σας. Προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι τα μηνύματά σας παραδίδονται στον αποδέκτη, ανεξάρτητα από την τοποθεσία του, χρησιμοποιούμε ένα παγκόσμιο δίκτυο παρόχων τηλεπικοινωνιών. 

• Πάροχοι υπηρεσιών. H Apifon χρησιμοποιεί παρόχους υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα παρόχους υπηρεσιών hosting, πλατφόρμων υποστήριξης (helpdesk) και λογισμικού διαχείρισης πελατιακών σχέσων (CRM) για να εκτελέσουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Οι συγκεκριμένοι πάροχοι έχουν πρόσβαση μόνο στα δεδομένα που είναι απαραίτητα για να μας παρέχουν τις συμφωνηθέντες υπηρεσίες. Επιπλέον, με τη σύναψη νομικά δεσμευτικών συμφωνιών με την Apifon παρέχουν εύλογες εγγυήσεις ότι θα επεξεργάζονται και θα προστατεύουν κατάλληλα τα Δεδομένα σας. 

• Εταιρίες της Apifon. Για την ομαλή συνεργασία μας με τα γραφεία μας παγκοσμίως, ενδέχεται να χρειαστεί να μοιραστούμε τα Δεδομένα με τα υποκαταστήματά μας στο εξωτερικό. 

• Για σκοπούς τήρησης των νομικών υποχρεώσεων και των αιτήσεων επιβολής του νόμου. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να υποχρεωθούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία ή τα προσωπικά δεδομένα των τελικών χρηστών ανταποκρινόμενοι σε νόμιμα αιτήματα των δημόσιων αρχών, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσής μας να τηρούμε τις απαιτήσεις αναφορικά με την εθνική ασφάλεια ή τις απαιτήσεις επιβολής του νόμου. Συγκεκριμένα, μπορούμε να αποκαλύψουμε προσωπικές πληροφορίες στο πλαίσιο δικαστικών συζητήσεων, άσκησης των νόμιμων δικαιωμάτων μας ή υπεράσπισης νομικών αξιώσεων. Μπορούμε επίσης να κοινοποιήσουμε τέτοιες πληροφορίες εφόσον πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο ώστε να διερευνήσουμε, να αποτρέψουμε ή να αναλάβουμε δράση σχετικά με παράνομες δραστηριότητες, υποψίες απάτης, καταστάσεις που ενέχουν πιθανές απειλές για τη σωματική ακεραιότητα οποιουδήποτε προσώπου ή όπως άλλως προβλέπεται από το νόμο. 

Τα δεδομένα σας φιλοξενούνται και διατηρούνται σε διακομιστές που βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε διακομιστές που βρίσκονται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζουν επαρκή μέτρα προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισοδύναμα και σύμφωνα με όσα ορίζει ο ΓΚΠΠΔ/ GDPR. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε έναν πίνακα που παρουσιάζει τους συνεργάτες της Apifon. 

Συνεργάτες 

Θέση APIFON ως Υπεύθυνου

ή Εκτελούντος την Επεξεργασία 

Τοποθεσία Συνεργατών 
Hubspot  Υπεύθυνος Επεξεργασίας Ιρλανδία, ΗΠΑ
Kayako  Υπεύθυνος Επεξεργασίας ΕΕ, ΗΠΑ
Microsoft Azure Υπεύθυνος και Εκτελών την Επεξεργασία Ολλανδία, Ιρλανδία
Amazon Web Services Υπεύθυνος και Εκτελών την Επεξεργασία Ιρλανδία, Φρανκφούρτη
Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιών Εκτελών την Επεξεργασία Διεθνής

Πόσο καιρό διατηρούμε τα Δεδομένα σας; 

Η περίοδος Διατήρησης των Δεδομένων εξαρτάται από τη φύση των Δεδομένων και τον σκοπό για τον οποίο αποκτώνται και υποβάλλονται σε επεξεργασία. Σε περίπτωση που έχετε υπογράψει μια Σύμβαση με την Apifon, τα Στοιχεία σας θα διατηρηθούν για την περίοδο ισχύος της Σύμβασης, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης. Ωστόσο, ακόμα και στην περίπτωση που η Apifon οφείλει λόγω των νομικών υποχρεώσεων της να διατηρεί τα δεδομένα σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, διασφαλίζει ότι τα Δεδομένα σας παραμένουν εμπιστευτικά και υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

Σύμφωνα με την Ελληνική Αρχή Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς και τα άρθρα 5 και 6 του Ν.3917/2011, έχουμε νομική υποχρέωση να τηρούμε τα αρχεία καταγραφής (π.χ. αριθμό τηλεφώνου, κείμενο μηνύματος, αποστολέα, ημερομηνία και ώρα αποστολής, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ.) σχετικά με την επικοινωνία που αποστέλλεται μέσω των Υπηρεσιών μας, για μια προκαθορισμένη περίοδο 12 μηνών. 

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας; 

Σύμφωνα με τον ΓΚΠΠΔ/ GDPR, δικαιούστε να ζητήσετε πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των Δεδομένων σας. Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι οι πληροφορίες που διατηρούμε σχετικά με εσάς είναι εσφαλμένες, μπορείτε να αιτηθείτε την διόρθωσή τους ή ακόμα και την διαγραφή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΠΔ/ GDPR. 

Επιπροσθέτως, διατηρείτε το δικαίωμα, υπό συνθήκες, να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των Δεδομένων σας καθώς και να εναντιωθείτε στην επεξεργασία τους. 

Έχετε επίσης δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων, δηλαδή μπορείτε να λάβετε πίσω τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει και να τα μεταβιβάσετε σε έναν άλλο Υπεύθυνο Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

Θα απαντήσουμε στα αιτήματά σας χωρίς καθυστέρηση, το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματός σας. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων που έχει δεχτεί η Apifon. Σε αυτή την περίπτωση θα σας ενημερώσουμε για την εν λόγω παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος σας, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. 

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και σε περίπτωση που επιθυμείτε να θέσετε τις αντιρρήσεις σας σχετικά με την Επεξεργασία των Δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο οποίος θα διερευνήσει το εκάστοτε ζήτημα, στο dpo@apifon.com. 

Τέλος, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην κατά τόπο αρμόδια Εποπτική Αρχή. 

Επίλυση Διαφορών και Εφαρμοστέο Δίκαιο 

• Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και τους Νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, συστήνεται η επικοινωνία μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία ώστε να λυθεί με εξωδικαστικά μέσα. Ωστόσο, σε περίπτωση που η προαναφερθείσα διαμάχη δεν διευθετηθεί εξωδικαστικά, αρμόδια δικαστήρια θα είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Apifon, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: 

Λ. Γεωργικής Σχολής, αρ. 27, Τ.Κ. 57001, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 

+30 2392 500 377 

dpo@apifon.com