ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

Ουρικό οξύ και ουρική αρθρίτιδα. Τι είναι και πως αντιμετωπίζεται;

0 Comment
Η ουρική αρθρίτιδα αποτελεί μια μορφή αρθρίτιδας και ανήκει στις μυοσκελετικές ασθένειες. Οφείλεται στην εναπόθεση κρυστάλλων στις αρθρώσεις λόγω αυξημένων …